Category: news

ข่าว กิจกรรมในโรงเรียน

BBL สัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน Brain-Based Learning : Playground (BBL สัมพันธ์) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ภาพ 1…

กิจกรรมวันแม่

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธาน ณ อาคารรื่นอรุณ…