วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มาตรวจฟัน นักเรียนชั้นอนุบาล3 บริเวณหน้าห้อง อนุบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *